शासकीय योजना

Atal pension yojana chart

Atal Pension Scheme Details : प्रत्येक नोकरदार आणि व्यावसायिक माणूस निवृत्तीसाठी नियोजन करण्याचा विचार करतो. यामध्ये लोक वृद्धापकाळाच्या खर्चाचा खूप विचार करत राहतात. यासोबतच पेन्शनचे नियोजन करा. अशा परिस्थितीत Atal Pension Yojana तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय असू शकते. या योजनेत तुम्हाला कमी गुंतवणुकीत खात्रीशीर पेन्शन मिळू शकते.

Atal pension yojana chart PDF Download :

Post office schemes in Marathi

तुम्ही खालील तक्त्यामध्ये अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत प्रीमियम चार्ट तपासू शकता:

प्रवेशाचे वययोगदानाची वर्षेप्रथम मासिक पेन्शन रु. 1000/-द्वितीय मासिक पेन्शन रु. 2000/-तिसरी मासिक पेन्शन रु.3000/-चौथी मासिक पेन्शन रु. ४०००/-पाचवे मासिक पेन्शन रु. 5000/-
१८4242८४126168210
१९४१४६९२138183224
204050100150१९८२४८
२१39५४108162215२६९
22३८५९117१७७234292
23३७६४127१९२२५४318
२४३६70139208२७७३४६
२५35७६१५१226301३७६
२६३४८२164२४६३२७409
२७3390१७८२६८356४४६
२८32९७१९४292३८८४८५
29३१106212318४२३५२९
३०३०116231३४७४६२५७७
३१29126२५२३७९५०४६३०
32२८138२७६४१४५५१६८९
33२७१५१302४५३६०२752
३४२६१६५३३०४९५६५९८२४
35२५181३६२५४३७२२902
३६२४१९८३९६५९४७९२९९०
३७23218४३६६५४870१०८७
३८22240४८०७२०९५७1196
39२१२६४५२८७९२10541318
4020291५८२८७३11641454

अशीच नवनवीन योजना तसेच व्यवसाय कल्पना मिळवण्यासाठी आमच्या ग्रुप ला जॉइन व्हा.

Post office schemes in Marathi
Join WhatsApp Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker